Integritespolicy

Integritetspolicy


Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Vi följer därmed dataskyddsförordningen GDPR.

Vi ser det som en självklarhet att våra kunder får information om hur dennes personuppgifter behandlas.


Registeransvar och kontaktinformation

Livinjoy  orgnr:196909132984

mail:info@livinjoy.se

telefon:070-4104101

Kontaktperson: Charlotte Markhester


Vid köp av våra tjänster

När vi får uppgifter om för-och efternamn, personnummer, adress,e-post och telefonnummer personligen från dig så är syftet att kunna leverera en tjänst och samtidigt följa bokföringslagen. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Vår bokföringsleverantör är Bokio.


På hemsidan

Vi sparar referensutlåtande som text och bild av kunder som har givit ett godkännande. Vi sparar dem tills vi ersätter dem eller att vår referens vill att de tas bort.

Såhär andvänder vi dina personuppgifter

Journalanteckningar sparas under pågående tjänst/session i max 2 år för att möjliggöra eventuell uppföljning. Livinjoy har ett eget klientregister med kontaktuppgifter som lämnats av klient vid första besöket. Detta register används i syfte att erbjuda god service och för uppföljning. Dessa anteckningsformer förvaras i ett låst säkerhetsskåp.


Vidarbefodran av uppgifter till tredje part

Livinjoy kommer aldrig att dela, sälja eller på annat sätt föra vidare personuppgifter till tredje part om inte lagen kräver det.


Dina rättigheter

Livinjoy har ansvarsförsäkring för din och min säkerhet. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade uppdaterade. Allt du behöver göra är att höra av dig till oss på info@livinjoy.se

Du har även rätt att på din begäran få veta vilka uppgifter vi sparar om dig och få en kopia på dessa.


Sammanfattningsvis

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och kommer aldrig dela eller sälja dem vidare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet datainspektion. 


Övrigt

Livinjoy kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.