Hälsoboomerang

HÄLSOBOOMERANG


Genom sig själv känner man andra så lär känna dig själv!


5 steg för att öka självförtroendet och stärka din självkänsla.


Bli effektivare och mer balanserad.


1. Vi börjar med att skapa tillit till din egen förmåga


2. Individuellt anpassat stöd med övningar.


3. Utifrån de nya insikterna accepteras de tidigare tillkortakommandena


4. Med nyfikenhet närmar vi oss självempati


5. Vi lär oss vad mogen egoism är